Vi jobber daglig mot å være den foretrukne advokat i Bergen

Les mer om oss og hvorfor du bør velge våre advokater, under

Advokatfirmaet Kyrre ANS ble etablert i 2003 og har siden den tid opparbeidet seg et solid renommé og en solid kundemasse i Bergensområdet. Vårt firma består av dyktige medarbeidere, og to av våre advokater har møterett for Høyesterett. Kontorene våre er lokalisert i Strandgaten, sentralt i Bergen.

Har du behov for en advokat i Bergen og omegn?

Kontakt våre advokater i Bergen. Vi har bestandig en advokat som står klar for å hjelpe deg. Kontakt oss her!

Vi kan bistå deg på følgende områder:

arb

Alminnelig forretningsjus, skatterett og selskapsrett

sign

Arbeidsrett

ekspr

Ekspropriasjon og skjønn

fam

Familie, arv & skifte

eiendom

Fast eiendom

arv

Gjeldsforhandling og konkurs

legat

Legatbestyrelse

gdpr

Immaterialrett

off

Offentlig rett/Forvaltningsrett

sikker

Personvern og GDPR

fag

Prosedyre

Hvorfor velge advokat hos oss?

Våre advokater i Bergen ønsker å etablere et godt tillitsforhold til våre klienter. Vi legger betydelig vekt på å yte juridisk bistand av høy faglig kvalitet og å sikre at alle våre klienter får den oppfølgning som kreves i den enkelte sak. I tillegg er det viktig at våre klienter er sikre på at våre advokater innehar et høyt etisk verdigrunnlag. Trenger du advokat i Bergen? Ta kontakt viss du har behov for våre tjenester så hjelper vi deg så godt vi kan.

Våre advokater i Bergen ønsker å etablere et godt tillitsforhold til våre klienter.

Vi legger betydelig vekt på å yte juridisk bistand av høy faglig kvalitet og å sikre at alle våre klienter får den oppfølgning som kreves i den enkelte sak. I tillegg er det viktig at våre klienter er sikre på at våre advokater innehar et høyt etisk verdigrunnlag. Trenger du advokat i Bergen? Ta kontakt viss du har behov for våre tjenester så hjelper vi deg så godt vi kan.
Spesialiserte advokater
Hos oss har den enkelte advokat spesialisert seg innenfor ett eller flere juridiske fagområder. Vi kan derfor yte juridisk bistand av høy kvalitet og gi våre klienter de beste forutsetninger for et positivt resultat.
Våre advokater i Bergen yter høy juridisk bistand
Bistand til alle grupper
Vi yter bistand på de fleste rettsområder til næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser.
Våre advokater i Bergen er planleggingsdyktige
Våre advokater i Bergen hjelper deg
God advokatskikk
Vi legger vekt på å gi våre klienter effektiv og sikker bistand, med ivaretakelse av de etiske standarder som gjelder for advokatvirksomheter.
Advokater i Bergen har mye kunnskap
Løsningsorienterte
Vi legger vekt på å være løsningsorienterte og arbeider alltid for å oppnå beste resultat for våre klienter. Kan frivillige løsninger ikke føre frem, vil vår bistand være preget av besluttsomhet og effektivitet.
Ta kontakt i dag

Ønsker du bistand fra en advokat i vårt firma?