Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere

Vi bistår både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger i arbeidsrettsspørsmål. Våre klienter består av små og store næringsdrivende og organisasjoner.
Behov for advokatbistand i denne forbindelse oppstår ofte ved spørsmål om oppsigelse eller avskjed. På dette området har vi særlig kompetanse.
I tilfeller der arbeidsgiver planlegger oppsigelser som følge av nedbemanning oppnås de beste resultatene som regel når oppsigelsene er godt planlagt. Konfliktforebygging er vanligvis rimeligere enn konfliktløsning, og særlig gjelder dette i oppsigelsessaker. For de fleste arbeidsgivere vil det være betryggende å ha en advokat å drøfte mulige oppsigelsessaker med på forhånd, slik at vurderingene kan bli kvalitetssikret av en som ikke er en aktiv del i en arbeidskonflikt.
Kjøp og salg av virksomheter kan utløse omfattende plikter for arbeidsgivere. Reglene om virksomhetsoverdragelse er kompliserte, og gode råd krever spesialistkompetanse innenfor flere fagområder, for eksempel arbeidsrett, selskapsrett og skatterett. Dersom arbeidsgiver søker advokatbistand tidlig, kan vi gi anbefalinger om hvilken fremgangsmåte som er best med hensyn til økonomi og praktiske løsninger.
Våre advokater har omfattende erfaring i arbeidssaker og kan gi god og oppdatert rådgivning om de regler som gjelder. Vi kan gi veiledning om for eksempel rekkevidden av arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter, kravene til arbeidsgivers saksbehandling, permittering, suspensjon og disiplinærreaksjoner. Vi deltar i drøftelser og forhandlinger, og prosederer arbeidsrettssaker for domstolene.
Advokater – arbeidsrett