Partner / Advokat / Siviløkonom

Atle Birkeland

Praksisområder

Gjeldsforhandlinger og konkurs, forretningsjus, arbeidsrett, fast eiendom og strafferett.
Atle Birkeland er advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Han er fast engasjert av tingretten som bobestyrer ved konkurs, og rådgir private parter og næringsdrivende vedrørende gjeldsforhandlinger, konkurs og tvangsfullbyrdelse. Birkeland arbeider også med arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsstiftelse og generell rådgivning til næringsdrivende om den daglige drift av virksomheten. I tillegg bistår han kjøpere og selgere ved tvister om mangler ved fast eiendom. Birkeland tar forsvareroppdrag knyttet til økonomisk kriminalitet.

Utdannelse

  • 1989 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
  • 1984 Siviløkonom

Arbeidserfaring

  • 2003 – Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre
  • 1999-2003 Advokat i egen virksomhet, Advokatfellesskapet Erland & Verling
  • 1993-1999 Advokat i Secher & Co Advokatfirma ANS
  • 1989-1993 Politiadjutant ved Bergen politikammer

Verv

  • Legatbestyrer
  • Styreverv