David Hilton

Partner / Advokat

David Hilton

Praksisområder

Forsikringsrett, Erstatningsrett, Bygg og entrepriserett, Fast eiendom
David Hilton har en allsidig bakgrunn bla som foredragsholder på Bi, Diverse styreverv, Lov utvalget i Forsikringsrett i advokatforeningen, Produkt/skadesjef i Tryg Forsikring, Partner i Advokatfirmaet Riisa AS i 19 år.
Han har mer enn 30 års erfaring som advokat og bistår klienter særlig innenfor fast eiendoms rettsforhold, bygg og entrepriserett , erstatningsrett, profesjonsansvar, forsikringsrett og prosedyre.

Utdannelse

 • 1990 Cand Jur. , Universitetet I Bergen

Arbeidserfaring

 • 2020 – Partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2001-2019 Partner, Advokatfirmaet Riisa & Co
 • 1998-2000 Advokat i Codex Advokat AS
 • 1993-1998 Leder Ansvarsavd./Produktsjef i Vesta Forsikring
 • 1994-1996 Skadesjef Vesta Forsikring
 • 1990-1998 Advokat i Vesta Forsikring

Verv

 • Diverse styreleder verv
 • Sensor BI handelshøyskolen
 • Foredragsholder
 • Advokatforeningens lovutvalg 1999-2008

Bente Ebbesvik

Senioradvokat

Bente Ebbesvik

Praksisområder

Fast eiendom, selskapsrett, skatt og konkurs
Bente Ebbesvik er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Hun har lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Bente arbeider hovedsakelig med fast eiendom, selskapsrett, skatt og konkurs.

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap Universitetet i Bergen (2007)
 • Master in Law (LLM), University of Hong Kong (2005-2006)

Arbeidserfaring

 • 2020 – d.d Senioradvokat Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2018-2020 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind 

 • 2015-2018 Seniorskattejurist, Skatt vest, Storbedrift

 • 2012-2015 Seniorrådgiver/Rådgiver, Forsvaret, adv. Kontrakt

 • 2011-2012 Dommerfullmektig, Sogn og Fjordane tingrett

 • 2008-2011, Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PwC

Verv

 • Styremedlem, Hordaland kunstsenter

 • Frivillig jurist Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Kari Sælen

Senioradvokat

Kari Sælen

Praksisområder

Arbeidsrett, fast eiendom, reklamasjon, erstatningsrett, forsikringsrett
Kari Sælen er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Hun har allsidig erfaring som jurist både fra det private og det offentlige, og bistår næringsdrivende, offentlige parter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger innenfor arbeidsrett, fast eiendom, reklamasjon, erstatning og forsikring.

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap Universitetet i Bergen (2008)
 • Valgemner ved University of Southampton, Faculty of Law (2006)

Arbeidserfaring

 • 2020 – d.d Senioradvokat Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2017-2020 Seniorrådgiver Klagenemndssekretariatet
 • 2011-2017 Rådgiver og seniorrådgiver Konkurransetilsynet
 • 2008-2011 Advokatfullmektig og advokat i KLUGE Advokatfirma DA

Verv

 • Styremedlem i privatforetak og diverse minnefond
 • Medlem av Representantskapet i Kreftforeningen
 • Frivillig jurist og gruppeleder for Kreftforeningens rettshjelp i Bergen
 • Tidligere engasjert i prosjekt EVA, Røde Kors

Nina Søvik Mjømen

Advokatfullmektig

Nina Søvik Mjømen

Praksisområder

Fast eiendom
Nina Søvik Mjømen er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Mjømen skrev masteroppgave med tittelen «Sikrar det norske lovverket for bruk av fengselsbestemt isolasjon i tilstrekkeleg grad individets menneskerettar etter dei internasjonale reglar Noreg har forplikta seg til å respektere, og då særleg etter den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3?». Mjømen har videre erfaring innen eiendomsmegling og plan- og bygningsrett.

Utdannelse

 • 2014 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
 • 2014 Ett års utveksling ved Université de Strasbourg, Faculté de Droit

Arbeidserfaring

 • 2018 – Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2016-2018 Daglig leder og jurist/eiendomsmeglerfullmektig i Arkoeiendomsmegling AS
 • 2015-2016 Jurist, byggesak i Arkoconsult AS

Tidligere verv

 • Styremedlem Arkoeiendomsmegling AS

Petter Randa Bøe

petter boe (1)
Advokat

Petter Randa Bøe

Praksisområder

Fast eiendom, generell forretningsjus.
Petter Randa Bøe er advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Han bistår både næringsdrivende og privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fast eiendom, særlig innenfor kontraktsrett, plan- og bygningsrett og tingsrett. Han har også erfaring med å bistå klienter i større og mindre eiendomstransaksjoner, særlig knyttet til gjennomføring av due dilligence-prosesser.

Utdannelse

 • 2013 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2019 – Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2017- 2019 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2016 – 2017 Juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet Vestlandet
 • 2014 – 2016 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2011 – 2013 Arbeidsgruppeleder ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Tarjei Hovland

Senioradvokat

Tarjei Hovland

Praksisområder

Fast eiendom, kontraktsrett, generell forretningsjuss
Tarjei Hovland er senioradvokat. Hovland bistår næringsdrivende og privatpersoner med rådgivning innen blant annet selskapsrett, kontraktsrett og eiendomsrett. Han har også ført en rekke saker for domstolene og har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Utdannelse

 • 2011 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2019 – Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2014-2019 Advokat, Advokatfirmaet Erland, Verling & CO DA
 • 2012-2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 2010-2011 Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen
 • 2008-2011 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Verv

 • 2014-2018 Styremedlem, Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets

12