Nina Søvik Mjømen

Advokatfullmektig

Nina Søvik Mjømen

Praksisområder

Fast eiendom
Nina Søvik Mjømen er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Mjømen skrev masteroppgave med tittelen «Sikrar det norske lovverket for bruk av fengselsbestemt isolasjon i tilstrekkeleg grad individets menneskerettar etter dei internasjonale reglar Noreg har forplikta seg til å respektere, og då særleg etter den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3?». Mjømen har videre erfaring innen eiendomsmegling og plan- og bygningsrett.

Utdannelse

 • 2014 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
 • 2014 Ett års utveksling ved Université de Strasbourg, Faculté de Droit

Arbeidserfaring

 • 2018 – Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2016-2018 Daglig leder og jurist/eiendomsmeglerfullmektig i Arkoeiendomsmegling AS
 • 2015-2016 Jurist, byggesak i Arkoconsult AS

Tidligere verv

 • Styremedlem Arkoeiendomsmegling AS

Petter Randa Bøe

petter boe (1)
Senioradvokat

Petter Randa Bøe

Praksisområder

Fast eiendom, generell forretningsjus.
Petter Randa Bøe er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Han bistår både næringsdrivende og privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fast eiendom, særlig innenfor kontraktsrett, plan- og bygningsrett og tingsrett. Han har også erfaring med å bistå klienter i større og mindre eiendomstransaksjoner, særlig knyttet til gjennomføring av due dilligence-prosesser.

Utdannelse

 • 2013 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2021 – Senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2019 – 2020 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2017 – 2019 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2016 – 2017 Juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet
 • 2014 – 2016 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2011 – 2013 Arbeidsgruppeleder ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Tarjei Hovland

Senioradvokat

Tarjei Hovland

Praksisområder

Fast eiendom, kontraktsrett, generell forretningsjuss
Tarjei Hovland er senioradvokat. Hovland bistår næringsdrivende og privatpersoner med rådgivning innen blant annet selskapsrett, kontraktsrett og eiendomsrett. Han har også ført en rekke saker for domstolene og har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Utdannelse

 • 2011 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2019 – Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2014-2019 Advokat, Advokatfirmaet Erland, Verling & CO DA
 • 2012-2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 2010-2011 Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen
 • 2008-2011 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Verv

 • 2014-2018 Styremedlem, Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Margarethe Kielland Stoltz

Senioradvokat

Margarethe Kielland Stoltz

Praksisområder

Fast eiendom, kontraktsrett, generell forretningsjuss og Immaterialrett

Utdannelse

 • 2001 Cand.jur., Universitetet i Bergen
 • 2000 Spesialfag: Internasjonal kontraktsrett, EUs frie marked og Internasjonale menneskerettigheter ved Université Paris X Nanterre

Arbeidserfaring

 • 2018 – Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2014-2018 Seniorrådgiver i Sivilavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
 • 2009-2014 Fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 2006-2008 Dommerfullmektig i Bergen tingrett
 • 2002-2006 Advokatfullmektig/advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Verv

 • Styremedlem i Stoltz Holding AS og Stoltz Eiendom AS
 • Styremedlem i Amalie Laksov (f. Scheer) minnefond til vern om menneskerettighetene

Mari Brügger Villanger

Senioradvokat

Mari Brügger Villanger

Praksisområder

Fast eiendom, arbeidsrett, generell forretningsjus og kontraktsrett
Mari Brügger Villanger er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Villanger jobber med de fleste problemstillinger innenfor fast eiendom og yter rådgivning til næringsdrivende, sameier, borettslag og privatpersoner. Villanger har også kompetanse innenfor arbeidsrett og bistår blant annet med rådgivning, mekling og forhandlinger ved oppsigelses- og avskjedssaker for arbeidstakere og arbeidsgivere. I tillegg har hun ført flere saker for domstolene og har erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Utdannelse

 • 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2019- Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2015-2019 Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2014-2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2013-2014 Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
 • 2010-2011 Saksbehandler, Jussformidlingen
 • 2009-2010 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Verv

 • 2013-2017 Mekler, Konfliktrådet i Hordaland
 • 2011-2012 Leder av Rettshjelpsgruppen, Jussformidlingen

Lars Stakston Kvinge

Partner / Advokat

Lars Stakston Kvinge

Praksisområder

Selskapsrett, kontraktsrett, skatt
Lars Stakston Kvinge er partner i Advokatfirmaet Kyrre. Kvinge har blant annet erfaring fra skatteavdelingen til advokatfirmaet Thommessen i Oslo og domstolene. Han bistår i hovedsak små og mellomstore bedrifter med selskapsrettslige og kontraktsrettsrelaterte forhold, herunder med transaksjoner og tvister.

Utdannelse

 • 2006 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2020- Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2014-2019 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2013-2014 Advokat i Advokatfirmaet Rønning Hansen i Tromsø
 • 2010-2013 Dommerfullmektig ved Senja tingrett
 • 2007-2010 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen i Oslo

Publikasjoner

 • «Hybridfinansiering av aksjeselskaper; særskilt om den skatterettslige grensen mellom egenkapital og gjeld». Tidsskrift for Skatterett nr 1 2008

Line Nilsen

Partner / Advokat MNA

Line Nilsen

Praksisområder

Fast eiendom, skatt/merverdiavgift, selskapsrett og arbeidsrett.
Line Nilsen bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold, herunder skatt og merverdiavgift, eiendomsutvikling, kontraktsrett, tvisteløsning, forliksforhandlinger, transaksjoner, omstrukturering og alminnelig tingsrett. Line arbeider også med arbeidsrettslige problemstillinger, herunder omorganisering, virksomhetsoverdragelse, outsourcing og nedbemanning.
Line har i tillegg mange års erfaring som foreleser ved hhv. Universitetet i Bergen og ved Handelshøyskolen BI, og har også vært sensor i en årrekke.

Utdannelse

 • 2001 Cand.jur., med spesialfag i norsk og internasjonal skatterett, Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring

 • 2019 – dd Partner, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2018 – 2019 Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
 • 2015 – 2017 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
 • 2013 – 2015 Senior Manager/Fast advokat, Advokatfirmaet PwC AS
 • 2013 – 2015 Foreleser i Skatterett II/Bedriftsskatterett, Universitetet i Bergen
 • 2011 – 2013 Seniorskattejurist, Skatt vest, Finansgruppen
 • 2008 – 2013 Høyskolelektor og sensor, Handelshøyskolen BI. Forretningsjuss/skatterett/ markedsføringsrett
 • 2008 – 2010 Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Riisa & Co
 • 2007 – 2008 Skadesjef If… Skadeforsikring, Ansvar og rettshjelp
 • 2006 – 2007 Advokatfullmektig, Advokatkontoret Fløien
 • 2002 – 2006 Juridisk skadebehandler, Vesta forsikring AS

Verv

 • Styreverv i aksjeselskap og stiftelse

Publikasjoner

 • Fradragsrett for merverdiavgift ved aksjeinvesteringer, Revisjon og Regnskap nr. 6/2014
 • E-tinglysing – fra dagbokføring til klokkeslettprioritet, Eiendomsmegleren nr. 2/2016
 • Diverse fagartikler på nett

Karsten Krüger Engedal

Partner / Advokat

Karsten Krüger Engedal

Praksisområder

Fast eiendom og arveoppgjør
Karsten Krüger Engedal arbeider med de fleste problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med fast eiendom og yter rådgivning både til private og offentlige parter. Han arbeider særlig med grunnerverv/ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og tvister vedrørende vegretter, grenser og andre nabosaker. Han bistår også kjøpere og selgere ved reklamasjonssaker og tvister om mangler ved fast eiendom. Engedal har svært omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene.
Engedal gjennomfører også eiendomsoppgjør og har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling.
Engedal bistår også ved skifte av dødsbo – arveoppgjør.

Utdannelse

 • 2001 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
 • 2000 Foundations of Law, Law of Business Organisations, Human Rights Law og Public Interest Advocacy ved the University of Newcastle Australia.

Arbeidserfaring

 • 2016 – Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2012-2016 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2003-2012 Politiadvokat i Hordaland politidistrikt
 • 2002-2003 Politifullmektig i Helgeland politidistrikt

Verv

 • 2016 – 2018 Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker
 • 2013 – 2018 Fast verge for Fylkesmannen i Hordaland

Jakob Chr. Christensen

Partner / Advokat / Møterett for Høyesterett (H)

Jakob Chr. Christensen

Praksisområder

Fast eiendom, kontraktsrett, offentlig rett.
Jakob Chr Christensen er partner og daglig leder i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Han har møterett for Høyesterett fra 2011. Christensen arbeider med de fleste juridiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med fast eiendom, tingsrett, eiendomsmegling, plan- og bygningsrett, transaksjoner og reklamasjonssaker.

Utdannelse

 • 2000 Cand.jur., ved Universitetet i Bergen
 • 2005 Bedriftsøkonom ved Norges Handelshøyskole

Arbeidserfaring

 • 2007 – Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2011 Møterett for Høyesterett
 • 2000-2007 Advokat i Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • 2002-2005 Dommerfullmektig Nordhordland tingrett
 • 1996-1997 Eiendomsmegler

Verv

 • Medlem av det eksterne rettsmeklingsutvalget for Gulating lagmannsrett, Nordhordland tingrett -og Bergen tingrett.
 • Styremedlem i eiendomsmeglingsforetak

Atle Birkeland

Partner / Advokat / Siviløkonom

Atle Birkeland

Praksisområder

Gjeldsforhandlinger og konkurs, forretningsjus, arbeidsrett, fast eiendom og strafferett.
Atle Birkeland er advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Han er fast engasjert av tingretten som bobestyrer ved konkurs, og rådgir private parter og næringsdrivende vedrørende gjeldsforhandlinger, konkurs og tvangsfullbyrdelse. Birkeland arbeider også med arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsstiftelse og generell rådgivning til næringsdrivende om den daglige drift av virksomheten. I tillegg bistår han kjøpere og selgere ved tvister om mangler ved fast eiendom. Birkeland tar forsvareroppdrag knyttet til økonomisk kriminalitet.

Utdannelse

 • 1989 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
 • 1984 Siviløkonom

Arbeidserfaring

 • 2003 – Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre
 • 1999-2003 Advokat i egen virksomhet, Advokatfellesskapet Erland & Verling
 • 1993-1999 Advokat i Secher & Co Advokatfirma ANS
 • 1989-1993 Politiadjutant ved Bergen politikammer

Verv

 • Legatbestyrer
 • Styreverv