Beate Katrin Selstad Røysland

Senioradvokat

Beate Katrin Selstad Røysland

Praksisområder

Fast eiendom, erstatningsrett, arverett og kontraktsrett
Beate Katrin Røysland er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Røysland arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold og arverett. Hun har særlig erfaring med ulike typer ansvarsforsikring, herunder profesjonsansvar for blant annet advokater, eiendomsmeglere og arkitekter. Røysland jobber med de fleste problemstillinger innenfor fast eiendom og yter rådgivning til næringsdrivende, sameier, borettslag og privatpersoner. Røysland har også kompetanse innenfor arverett, der hun bistår i arveoppgjør, samt med opprettelse av testament. Røysland bistår sine klienter i hele spekteret, fra faglig rådgivning til forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Utdannelse

 • 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2020- Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2016-2020 Advokat, Advokatfirmaet Riisa ANS
 • 2014-2016 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Riisa ANS
 • 2014 Advokatfullmektig, Dalan Advokatfirma DA
 • 2011-2012 Saksbehandler, Jussformidlingen

Verv

 • 2012 Leder for Rettspolitisk utvalg, Jussformidlingen

Tore Johan Erstad

Tore Johan Erstad
Senioradvokat

Tore Johan Erstad

Praksisområder

Plan- og bygningsrett, eiendomsrett, forvaltningsrett
Tore Johan Erstad er senioradvokat med 20 års allsidig arbeidserfaring fra offentlig og privat virksomhet. Erstad har særskilt kompetanse kyttet til de offentligrettslige sider ved eiendomsutvikling. Han bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter og privatpersoner med strategisk og juridisk rådgivning innen reguleringsplanarbeid, gjennomføring av plan ved ekspropriasjon og innløsning, byggesaksbehandling, samt dispensasjons- og klagebehandling etter plan- og bygningsloven.
Erstad har i tillegg bred erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Utdannelse

 • Cand. Jur. 2001, Universitetet i Bergen
 • Plan- og bygningsrett spesialfag 2018, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arbeidserfaring

 • 2021 Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2019-2020 Advokat, Alver kommune, Kommuneadvokaten
 • 2014-2018 Juridisk rådgiver, Meland kommune, Teknisk Etat
 • 2011-2014 Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2009-2011 Etterforskingsleder, Spesialenheten for politisaker
 • 2006-2008 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
 • 2001-2006 Juridisk rådgiver, Fylkesmannen

Endre Nåmdal

Senioradvokat/Ph.D.

Endre Nåmdal

Praksisområder

Fast eiendoms rettsforhold, Erstatningsrett, Selskapsrett

Endre Nåmdal arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett. Han har særlig erfaring med ulike typer ansvarsforsikring, herunder profesjonsansvar for blant annet arkitekter og ingeniører.

I tillegg til erstatningsrett har Endre omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, og bistår private og næringsdrivende i reguleringssaker og saker etter plan- og bygningsloven. Han har også erfaring med saker knyttet til oppføring av eiendom etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven, samt utleie og avhending av fast eiendom. Endre har særlig kompetanse innen miljørett, hvor han blant annet har erfaring fra saker med forurensningsansvar, arealforvaltning og jordvern.

Innen selskapsrett, bistår Endre aksjonærer, eiere og selskaper i forbindelse med opprettelse, kjøp og salg av selskap. Han har særlig kompetanse innen ansvarsgjennombrudd i aksjeselskapsforhold.

Endre har også erfaring med aksjonærkonflikter.

Endre bistår sine klienter i hele spekteret, fra faglig rådgivning til forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett, samt en godkjent prøvesak for Høyesterett.

Utdannelse

 • 2008 Ph.D, Universitetet i Bergen
 • 2000 Cand.jur., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2008-2020 Advokat, Advokatfirmaet RIISA
 • 2006-2008 Dommerfullmektig, Bergen tingrett

 • 2006 Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 2005-2006. Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2001-2005. Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2000-2001. Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

 • Culpanormen for prosjekterende i bygg og anlegg. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 4. utgave 2020 s. 231-253.
 • Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar, Avhandling for graden philosophia doctor(PhD), Universitetet i Bergen , 2008

 • Trafikkforsikring og oppreisning til etterlatte etter bildrap. Rt.2014 s. 892, i Cand.mag., cand.med., cand.jur.,cand.alt., Festskrift til Aslak Syse 70 år, 2016

Annet

 • Veileder og sensor, Universitetet i Bergen

David Hilton

Partner / Advokat

David Hilton

Praksisområder

Forsikringsrett, Erstatningsrett, Bygg og entrepriserett, Fast eiendom
David Hilton har en allsidig bakgrunn bla som foredragsholder på Bi, Diverse styreverv, Lov utvalget i Forsikringsrett i advokatforeningen, Produkt/skadesjef i Tryg Forsikring, Partner i Advokatfirmaet Riisa AS i 19 år.
Han har mer enn 30 års erfaring som advokat og bistår klienter særlig innenfor fast eiendoms rettsforhold, bygg og entrepriserett , erstatningsrett, profesjonsansvar, forsikringsrett og prosedyre.

Utdannelse

 • 1990 Cand Jur. , Universitetet I Bergen

Arbeidserfaring

 • 2020 – Partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2001-2019 Partner, Advokatfirmaet Riisa & Co
 • 1998-2000 Advokat i Codex Advokat AS
 • 1993-1998 Leder Ansvarsavd./Produktsjef i Vesta Forsikring
 • 1994-1996 Skadesjef Vesta Forsikring
 • 1990-1998 Advokat i Vesta Forsikring

Verv

 • Diverse styreleder verv
 • Sensor BI handelshøyskolen
 • Foredragsholder
 • Advokatforeningens lovutvalg 1999-2008

Bente Ebbesvik

Bente Ebbesvik
Senioradvokat

Bente Ebbesvik

Praksisområder

Fast eiendom, selskapsrett, skatt og konkurs
Bente Ebbesvik er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Hun har lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Bente arbeider hovedsakelig med fast eiendom, selskapsrett, skatt og konkurs.

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap Universitetet i Bergen (2007)
 • Master in Law (LLM), University of Hong Kong (2005-2006)

Arbeidserfaring

 • 2020 – d.d Senioradvokat Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2018-2020 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind 

 • 2015-2018 Seniorskattejurist, Skatt vest, Storbedrift

 • 2012-2015 Seniorrådgiver/Rådgiver, Forsvaret, adv. Kontrakt

 • 2011-2012 Dommerfullmektig, Sogn og Fjordane tingrett

 • 2008-2011, Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PwC

Verv

 • Styremedlem, Hordaland kunstsenter

 • Frivillig jurist Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Kari Sælen

Senioradvokat

Kari Sælen

Praksisområder

Arbeidsrett, fast eiendom, reklamasjon, erstatningsrett, forsikringsrett
Kari Sælen er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Hun har allsidig erfaring som jurist både fra det private og det offentlige, og bistår næringsdrivende, offentlige parter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger innenfor arbeidsrett, fast eiendom, reklamasjon, erstatning og forsikring.

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap Universitetet i Bergen (2008)
 • Valgemner ved University of Southampton, Faculty of Law (2006)

Arbeidserfaring

 • 2020 – d.d Senioradvokat Advokatfirmaet Kyrre ANS
 • 2017-2020 Seniorrådgiver Klagenemndssekretariatet
 • 2011-2017 Rådgiver og seniorrådgiver Konkurransetilsynet
 • 2008-2011 Advokatfullmektig og advokat i KLUGE Advokatfirma DA

Verv

 • Styremedlem i privatforetak og diverse minnefond
 • Medlem av Representantskapet i Kreftforeningen
 • Frivillig jurist og gruppeleder for Kreftforeningens rettshjelp i Bergen
 • Tidligere engasjert i prosjekt EVA, Røde Kors

Marte Handeland

Advokatassistent DNA

Marte Handeland

Hovedarbeidsfelt

Regnskap, lønn. Oppgjør av eiendomstransaksjoner.

Utdannelse / praksis

 • Ansatt i Advokatfirmaet Kyrre ANS fra 2003
 • Utdannet Advokatassistent DNA, i regi av Juristenes Utdanningssenter i 2005
 • Medhjelpereksamen oppgjør 2015
 • Flere års tidligere erfaring fra advokatvirksomhet