Partner/Ph.D.

Endre Nåmdal

Praksisområder

Fast eiendoms rettsforhold, Erstatningsrett, Selskapsrett

Endre Nåmdal arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett. Han har særlig erfaring med ulike typer ansvarsforsikring, herunder profesjonsansvar for blant annet arkitekter og ingeniører.

I tillegg til erstatningsrett har Endre omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, og bistår private og næringsdrivende i reguleringssaker og saker etter plan- og bygningsloven. Han har også erfaring med saker knyttet til oppføring av eiendom etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven, samt utleie og avhending av fast eiendom. Endre har særlig kompetanse innen miljørett, hvor han blant annet har erfaring fra saker med forurensningsansvar, arealforvaltning og jordvern.

Innen selskapsrett, bistår Endre aksjonærer, eiere og selskaper i forbindelse med opprettelse, kjøp og salg av selskap. Han har særlig kompetanse innen ansvarsgjennombrudd i aksjeselskapsforhold.

Endre har også erfaring med aksjonærkonflikter.

Endre bistår sine klienter i hele spekteret, fra faglig rådgivning til forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett, samt en godkjent prøvesak for Høyesterett.

Utdannelse

 • 2008 Ph.D, Universitetet i Bergen
 • 2000 Cand.jur., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2008-2020 Advokat, Advokatfirmaet RIISA
 • 2006-2008 Dommerfullmektig, Bergen tingrett

 • 2006 Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 2005-2006. Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2001-2005. Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2000-2001. Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

 • Culpanormen for prosjekterende i bygg og anlegg. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 4. utgave 2020 s. 231-253.
 • Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar, Avhandling for graden philosophia doctor(PhD), Universitetet i Bergen , 2008

 • Trafikkforsikring og oppreisning til etterlatte etter bildrap. Rt.2014 s. 892, i Cand.mag., cand.med., cand.jur.,cand.alt., Festskrift til Aslak Syse 70 år, 2016

Annet

 • Veileder og sensor, Universitetet i Bergen