Familierett – skifteoppgjør

Advokatfirmaet Kyrre ANS bistår med juridisk rådgivning om økonomiske forhold for ektepar og samboere, herunder opprettelse av særeie mv. i ektepakt og opprettelse av samboeravtaler.
Ved samlivsbrudd skal formue og gjeld deles (skiftes). Våre advokater innen arv bistår ved megling mellom parter for å komme frem til gode avtaler. Vi bistår også enkeltparter i forhandlinger og i tvister om skifteoppgjør. Vi har meget god kompetanse innenfor fagområdet. Tingrettene benytter seg av våre advokater som bobestyrer ved offentlig skifte av felleseie.

Arverett – skifteoppgjør

Ved dødsfall skal formue fordeles og gjeld dekkes. Advokatfirmaet Kyrre ANS bistår arvinger ved gjennomføring av privat skifte av dødsbo. Vårt oppdrag blir da som fullmektig for selvskiftende arvinger å gjennomføre et fullstendig skifteoppgjør, herunder få avregnet skatt.
Vi har meget god kompetanse på dette området. Tingrettene benytter seg av oss som bobestyrer ved offentlig skifte av dødsbo. Våre advokater innen arv bistår arvinger. Kontakt oss!
Vi bistår også med rådgivning ved opprettelse av testamenter og gjennomføring av generasjonsskifte. Enkle testamenter kan oppsettes til fast pris (se prisveiledning).
Oppstår det konflikt mellom arvinger bistår vi enkeltarvinger i forhandlinger og i arvetvister.
Trenger du advokat innen arv eller felleseieskifte?  Ta gjerne kontakt med oss for en prat.
Advokater – familie, arv, skifte