Spesialister på fast eiendom

Advokatfirmaet Kyrre ANS bistår innen alle rettsområder som gjelder fast eiendom. Flere av advokatene har omfattende erfaring med å prosedere tvister for domstolene vedrørende mangler ved kjøp av fast eiendom. I tillegg har vi bred erfaring med forskjellige typer avtaler vedrørende utvikling og kjøp av eiendom, herunder opsjonsavtaler, utbyggingsavtaler og andre type prosjektavtaler.

advokat eiendom

Advokat innen eiendom

Flere av firmaets klienter står bak store utbyggingsprosjekter i Bergen og omegn. Vi bistår flere meglerfirmaer i kontraktsutforming, forhandlinger og gjennomføring av økonomisk oppgjør ved salg av eiendomsselskaper. For øvrig har firmaet spisskompetanse innenfor husleie, eiendomsmegling, ekspropriasjon, eierseksjonslovgivning, borettslag, naborett og tingsrett.
Trenger du advokat innen eiendom? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.
Vi har særlig spisskompetanse innenfor eiendomsutvikling – og i alle prosjektfasene. Fra inngåelse av kjøpsavtaler med grunneiere, transformere næringseiendom til boligutviklingsprosjekter, bistand i reguleringsprosessen og ved byggesøknader og organisering av større eiendomsprosjekter. Vi bistår med utvikling innen fast eiendom på best mulig måte.

Vi kan bistå både kjøper og selger med transaksjoner av eiendomsselskap, og samarbeidsformer – gjerne i form av 50/50 selskap. Typiske klienter er offentlige myndigheter, bolig – og næringsbyggere og grunneiere. I tillegg bistår vi private parter i byggesaker, nabotvister, veiskjønn, jordskifte og mangelsaker etter salg av fast eiendom.

Trenger du advokat innen eiendom? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Plan- og bygningsrett

De fleste bygge- eller eiendomsprosjekter har en offentligrettslig side. Advokatfirmaet Kyrre ANS har god kjennskap til både den formelle og den praktiske siden av forholdet til den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning i håndteringen av plan-og bygningssaker.
Advokater – fast eiendom