Spesialister på fast eiendom

Advokatfirmaet Kyrre ANS bistår innen alle rettsområder som gjelder fast eiendom. Flere av advokatene har omfattende erfaring med å prosedere tvister for domstolene vedrørende mangler ved kjøp av fast eiendom. I tillegg har vi bred erfaring med forskjellige typer avtaler vedrørende utvikling og kjøp av eiendom, herunder opsjonsavtaler, utbyggingsavtaler og andre type prosjektavtaler.
Flere av firmaets klienter står bak store utbyggingsprosjekter i Bergen og omegn. Vi bistår flere meglerfirmaer i kontraktsutforming, forhandlinger og gjennomføring av økonomisk oppgjør ved salg av eiendomsselskaper. For øvrig har firmaet spisskompetanse innenfor husleie, eiendomsmegling, ekspropriasjon, eierseksjonslovgivning, borettslag, naborett og tingsrett.
Vi har særlig spisskompetanse innenfor eiendomsutvikling – og i alle prosjektfasene. Fra inngåelse av kjøpsavtaler med grunneiere, transformere næringseiendom til boligutviklingsprosjekter, bistand i reguleringsprosessen og ved byggesøknader og organisering av større eiendomsprosjekter.
Vi kan bistå både kjøper og selger med transaksjoner av eiendomsselskap, og samarbeidsformer – gjerne i form av 50/50 selskap. Typiske klienter er offentlige myndigheter, bolig – og næringsbyggere og grunneiere. I tillegg bistår vi private parter i byggesaker, nabotvister, veiskjønn, jordskifte og mangelsaker etter salg av fast eiendom.

Plan- og bygningsrett

De fleste bygge- eller eiendomsprosjekter har en offentligrettslig side. Advokatfirmaet Kyrre ANS har god kjennskap til både den formelle og den praktiske siden av forholdet til den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning i håndteringen av plan-og bygningssaker.
Advokater – fast eiendom