Vi bistår både små og mellomstore bedrifter med økonomiske utfordringer

Advokatfirmaet Kyrre har god kompetanse innen konkurs, gjeldsforhandlinger og restrukturering av virksomheter.
Flere av våre advokater er fast oppnevnte bobestyrer for Bergen tingrett. Vi representerer både debitorer og kreditorer og bistår både bedrifter og privatpersoner.
Vi har også advokater med erfaring fra påtalemyndigheten og kan bistå med vurdering av styreansvar og økonomisk kriminalitet.
To av firmaets advokater er fast engasjert ved domstolene, som bobestyrere ved konkurs.
Firmaet har etablert en kompetansegruppe innen dette fagfelt som sørger for at en til enhver tid er oppdatert med den nødvendige spisskompetanse. Vi bistår også ved frivillig og tvungen gjeldsforhandling, tvangsfullbyrdelse, samt ved omstrukturering av virksomheter.
Advokater – gjeldsforhandlinger og konkurs: