Partner / Advokat

Karsten Krüger Engedal

Praksisområder

Fast eiendom og arveoppgjør
Karsten Krüger Engedal arbeider med de fleste problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med fast eiendom og yter rådgivning både til private og offentlige parter. Han arbeider særlig med grunnerverv/ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og tvister vedrørende vegretter, grenser og andre nabosaker. Han bistår også kjøpere og selgere ved reklamasjonssaker og tvister om mangler ved fast eiendom. Engedal har svært omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene.
Engedal gjennomfører også eiendomsoppgjør og har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling.
Engedal bistår også ved skifte av dødsbo – arveoppgjør.
Engedal er også fast offentlig bostyrer i dødsbo for Hordaland tingrett.

Utdannelse

  • 2001 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
  • 2000 Foundations of Law, Law of Business Organisations, Human Rights Law og Public Interest Advocacy ved the University of Newcastle Australia.

Arbeidserfaring

  • 2016 – Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2012-2016 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2003-2012 Politiadvokat i Hordaland politidistrikt
  • 2002-2003 Politifullmektig i Helgeland politidistrikt

Verv

  • 2016 – 2018 Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker
  • 2013 – 2018 Fast verge for Fylkesmannen i Hordaland