Uncategorized

Karsten Krüger Engedal

Medarbeidere

Partner / Advokat

Karsten Krüger Engedal

Praksisområder

Fast eiendom og prosess
Karsten Krüger Engedal arbeider med de fleste problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med fast eiendom og yter rådgivning både til private og offentlige parter. Han arbeider blant annet med grunnerverv/ekspropriasjon, tomtefeste og tvister vedrørende vegretter, grenser og andre nabosaker. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene.
Engedal arbeider også med organisering og tilrettelegging av eiendom i forbindelse med utbyggingsprosjekter, herunder opprettelse av anleggseiendommer og seksjonering.
Engedal gjennomfører også eiendomsoppgjør og har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling.

Utdannelse

  • 2001 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
  • 2000 Foundations of Law, Law of Business Organisations, Human Rights Law og Public Interest Advocacy ved the University of Newcastle Australia.

Arbeidserfaring

  • 2016 – Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2012-2016 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2003-2012 Politiadvokat i Hordaland politidistrikt
  • 2002-2003 Politifullmektig i Helgeland politidistrikt

Verv

  • 2016 – 2018 Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker
  • 2013 – 2018 Fast verge for Fylkesmannen i Hordaland