Partner / Advokat

Lars Stakston Kvinge

Praksisområder

Selskapsrett, kontraktsrett, skatt
Lars Stakston Kvinge er partner i Advokatfirmaet Kyrre. Kvinge har blant annet erfaring fra skatteavdelingen til advokatfirmaet Thommessen i Oslo og domstolene. Han bistår i hovedsak små og mellomstore bedrifter med selskapsrettslige og kontraktsrettsrelaterte forhold, herunder med transaksjoner og tvister.

Utdannelse

  • 2006 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2020- Advokat og partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2014-2019 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2013-2014 Advokat i Advokatfirmaet Rønning Hansen i Tromsø
  • 2010-2013 Dommerfullmektig ved Senja tingrett
  • 2007-2010 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen i Oslo

Publikasjoner

  • «Hybridfinansiering av aksjeselskaper; særskilt om den skatterettslige grensen mellom egenkapital og gjeld». Tidsskrift for Skatterett nr 1 2008