Senioradvokat

Margarethe Kielland Stoltz

Praksisområder

Fast eiendom, kontraktsrett, generell forretningsjuss og Immaterialrett

Utdannelse

  • 2001 Cand.jur., Universitetet i Bergen
  • 2000 Spesialfag: Internasjonal kontraktsrett, EUs frie marked og Internasjonale menneskerettigheter ved Université Paris X Nanterre

Arbeidserfaring

  • 2018 – Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2014-2018 Seniorrådgiver i Sivilavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
  • 2009-2014 Fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS
  • 2006-2008 Dommerfullmektig i Bergen tingrett
  • 2002-2006 Advokatfullmektig/advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Verv

  • Styremedlem i Stoltz Holding AS og Stoltz Eiendom AS
  • Styremedlem i Amalie Laksov (f. Scheer) minnefond til vern om menneskerettighetene