Senioradvokat

Mari Brügger Villanger

Praksisområder

Fast eiendom, arbeidsrett, generell forretningsjus og kontraktsrett
Mari Brügger Villanger er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Villanger jobber med de fleste problemstillinger innenfor fast eiendom og yter rådgivning til næringsdrivende, sameier, borettslag og privatpersoner. Villanger har også kompetanse innenfor arbeidsrett og bistår blant annet med rådgivning, mekling og forhandlinger ved oppsigelses- og avskjedssaker for arbeidstakere og arbeidsgivere. I tillegg har hun ført flere saker for domstolene og har erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Utdannelse

  • 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

  • 2019- Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2015-2019 Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2014-2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2013-2014 Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
  • 2010-2011 Saksbehandler, Jussformidlingen
  • 2009-2010 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Verv

  • 2013-2017 Mekler, Konfliktrådet i Hordaland
  • 2011-2012 Leder av Rettshjelpsgruppen, Jussformidlingen