Senioradvokat

Mari Brügger Villanger

Praksisområder

Arbeidsrett, tvisteløsning og prosedyre, fast eiendom og eiendomsoppgjør.
Mari Brügger Villanger er senioradvokat med betydelig arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor. Villanger har særskilt kompetanse innenfor arbeidsrett. Hun bistår både arbeidsgivere og ansatte i forbindelse med etablering og endring av arbeidsforhold, herunder ved nedbemanning, endringsoppsigelser og virksomhetsoverdragelser.

Villanger har også variert erfaring innenfor fast eiendom, blant annet grunnerverv/ekspropriasjon og reklamasjonssaker etter kjøp av fast eiendom. Villanger foretar og har særlig sikkerhetsstillelse til å foreta eiendomsoppgjør.

Villanger bistår sine klienter i hele spekteret, fra faglig rådgivning til forhandlinger, tvisteløsning og fører saker for domstolene.

Villanger har omfattende og bred erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag for både tingrett og lagmannsrett. Hun har representert offentlige parter, selskaper og privatpersoner.

Utdannelse

  • 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

  • 2019- Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2015-2019 Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2014-2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2013-2014 Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
  • 2010-2011 Saksbehandler, Jussformidlingen
  • 2009-2010 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Verv

  • 2013-2017 Mekler, Konfliktrådet i Hordaland
  • 2011-2012 Leder av Rettshjelpsgruppen, Jussformidlingen