Senioradvokat

Marita Dolores Leiva Mellingen

Praksisområder

Prosedyre/tvisteløsning, erstatningsrett, arv og skifte
Marita Dolores Leiva Mellingen er senioradvokat med betydelig prosedyreerfaring for ting- og lagmannsrett. Marita arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, erstatningsrett og arv/skifte. Marita har særlig erfaring med personskaderett og gjenåpning av erstatningsoppgjør. Videre bistår hun også med arveoppgjør og i skiftesaker, herunder dødsbo.

Marita bistår sine klienter med faglige råd, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyreoppdrag for domstolene.

Utdannelse

  • 2006 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2003 Internasjonal offentligrett, internasjonale menneskerettigheter, Universidad de Córdoba
  • 2016 Videreutdanning i etterforskning, funksjonsrettet etterforskningsledelse for etterforskningsledere, Politihøgskolen
  • 2014 Organisasjonspsykologi, organisasjonsteori, Norges Handelshøyskole

Arbeidserfaring

  • 2023 – d.d. Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2016 – 2022 Prosedyreadvokat, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
  • 2009 – 2016 Politiadvokat, Vest Politidistrikt
  • 2007 – 2009 Dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer, Bergen Tingrett
  • 2003-2005 Saksbehandler, Jussformidlingen