Advokat

Nina Søvik Mjømen

Praksisområder

Fast eiendom
Nina Søvik Mjømen er advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Mjømen skrev masteroppgave med tittelen «Sikrar det norske lovverket for bruk av fengselsbestemt isolasjon i tilstrekkeleg grad individets menneskerettar etter dei internasjonale reglar Noreg har forplikta seg til å respektere, og då særleg etter den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3?». Mjømen har videre erfaring innen eiendomsmegling og plan- og bygningsrett.

Utdannelse

  • 2014 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
  • 2014 Ett års utveksling ved Université de Strasbourg, Faculté de Droit

Arbeidserfaring

  • 2021 Advokat Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2018-2021 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2016-2018 Daglig leder og jurist/eiendomsmeglerfullmektig i Arkoeiendomsmegling AS
  • 2015-2016 Jurist, byggesak i Arkoconsult AS

Tidligere verv

  • Styremedlem Arkoeiendomsmegling AS