petter boe (1)
Senioradvokat

Petter Randa Bøe

Praksisområder

Fast eiendom, generell forretningsjus.
Petter Randa Bøe er senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Han bistår både næringsdrivende og privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fast eiendom, særlig innenfor kontraktsrett, plan- og bygningsrett og tingsrett. Han har også erfaring med å bistå klienter i større og mindre eiendomstransaksjoner, særlig knyttet til gjennomføring av due dilligence-prosesser.

Utdannelse

  • 2013 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

  • 2021 – Senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2019 – 2020 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2017 – 2019 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2016 – 2017 Juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet
  • 2014 – 2016 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 2011 – 2013 Arbeidsgruppeleder ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen