petter boe (1)
Senioradvokat

Petter Randa Bøe

Praksisområder

Fast eiendom, generell forretningsjus.

Petter Randa Bøe bistår både kommersielle aktører, offentlige myndigheter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger vedrørende fast eiendom, særlig tilknyttet kjøp, salg og utvikling av fast eiendom. Han har bred erfaring med eiendomstransaksjoner og bistår med utarbeidelse av tilbud/term sheet, due dilligence samt fremforhandling og utarbeidelse av kjøpekontrakter – herunder tomtekjøpsavtaler, opsjonsavtaler og aksjekjøpsavtaler for kjøp og salg av eiendomsselskaper.

Han har også spisskompetanse innenfor plan- og bygningsrett og kan bistå i alle ledd av et utviklingsprosjekt – fra regulering til byggesaksbehandling, dispensasjonssaker, klagesaker og ulovlighetsoppfølging. Han har også erfaring med gjennomføring av arealplaner, herunder grunnerverv og fremforhandling av utbyggingsavtaler med offentlige myndigheter.

Petter bistår også med løpende rådgivning innenfor alminnelig kontraktsrett relatert til fast eiendom, entreprise, næringsleie, tingsrett og alminnelig forvaltningsrett.

Utdannelse

  • 2013 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

  • 2021 – Senioradvokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2019 – 2020 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2017 – 2019 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2016 – 2017 Juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet
  • 2014 – 2016 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 2011 – 2013 Arbeidsgruppeleder ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen