Tore Johan Erstad
Senioradvokat

Tore Johan Erstad

Praksisområder

Plan- og bygningsrett, eiendomsrett, forvaltningsrett
Tore Johan Erstad er senioradvokat med 20 års allsidig arbeidserfaring fra offentlig og privat virksomhet. Erstad har særskilt kompetanse kyttet til de offentligrettslige sider ved eiendomsutvikling. Han bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter og privatpersoner med strategisk og juridisk rådgivning innen reguleringsplanarbeid, gjennomføring av plan ved ekspropriasjon og innløsning, byggesaksbehandling, samt dispensasjons- og klagebehandling etter plan- og bygningsloven.
Erstad har i tillegg bred erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Utdannelse

  • Cand. Jur. 2001, Universitetet i Bergen
  • Plan- og bygningsrett spesialfag 2018, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arbeidserfaring

  • 2021 Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2019-2020 Advokat, Alver kommune, Kommuneadvokaten
  • 2014-2018 Juridisk rådgiver, Meland kommune, Teknisk Etat
  • 2011-2014 Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
  • 2009-2011 Etterforskingsleder, Spesialenheten for politisaker
  • 2006-2008 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
  • 2001-2006 Juridisk rådgiver, Fylkesmannen