Hopp til hovedinnhold

Ny politisk plattform i Bergen: Hva betyr det for eiendomsutviklere?

Det nye byrådet i Bergen har presentert en ambisiøs politisk plattform som kan ha betydelig innvirkning på eiendomsutviklere i byen. 

Målet er å transformere Bergen til en attraktiv destinasjon for studenter, familier, og de som ønsker å bidra til byens verdiskapning.

Bergen

Her er en oppsummering av hva den nye politikken innebærer for eiendomsutviklere:

  1. En Ja-holdning: Byrådet ønsker å gjøre det enklere og mer effektivt for de som ønsker å bidra til byens utvikling. Dette innebærer en forenkling av søknadsprosesser og kommunal saksbehandling, som vil gi eiendomsutviklere raskere fremdrift i prosjekter. For å oppnå dette må fagetaten få klare signal om hva som skal prioriteres, og hvilke nivå som gir riktig dokumentasjonsbehov.
  2. Boligbygging og arbeidsplasser: Byrådet vil satse stort på boligbygging og arbeidsplasser i hele byen. Det legges vekt på å tilrettelegge for at flere kan bo i nærheten av jobb og aktiviteter, noe som vil øke etterspørselen etter eiendomsutvikling.
  3. Reguleringsfokus: Byrådet vil foreta en revisjon av KPA (kommuneplanens arealdel) for å åpne for flere boliger og større utbyggingsgrad. Dette gir eiendomsutviklere større handlingsrom for prosjekter og kanskje i flere områder som nå ligger utenfor forretningssone. Det ligger mange gode boligområder i dagens «øvrig byggesone». Kyrre mener også at man bør vurdere nødvendigheten av mer enn to plannivå i ny KPA.
  4. Fortetting og høyhus: Byrådet ønsker å føre en mer offensiv fortettingspolitikk med færre konflikter. Muligheten for høyhus aktualiseres igjen.
  5. Raskere saksbehandling: Byrådet vil redusere saksbehandlingstiden for planer og oppfordrer til at private aktører får muligheten til å regulere mer. Kyrre mener at det har blitt regulert for få boliger de siste årene, og at detaljfokuset i reguleringsplanene har bidratt til for lange prosesser. Et mindre detaljfokus i overordnede reguleringsplaner kan akselerere prosessene.
  6. Klima og Natur: Byrådet vil vurdere klima, natur, og byreparasjon i alle saker. Dette kan innebære restriksjoner i enkelte tilfeller, men det er en bevisst prioritering for å ta vare på natur, jordbruksarealer og grøntområder. Kyrre mener at Bergen må levere på Norges forpliktelser innenfor bærekraft, og at dette må ligge i bunn i alle nye planer.
  7. Effektive prosesser: Byrådet ønsker å gjennomgå byggesak- og planprosesser for å gjøre dem mer effektive. Forhåpentligvis vil dette gi raskere saksbehandling og mindre byråkrati. Byrådet bør gå i dialog med fagetaten om hva som skal prioriteres, og hva som ikke skal prioriteres. Det går med for mye ressurser til å diskutere saker som har mindre betydning i det store bilde. Det må være en tillit mellom aktørene om at det er ønskelig fra alle sider å utvikle gode prosjekter.
  8. Kollektivtrase: Klarlegging av kollektivtrase på Laksevåg vil bidra til å starte byutviklingsprosjekter raskere. Dette vil være en viktig akselerator for en veldig spennende bydel. Så håper vi at bybanen mot Åsane også raskt blir avklart.

Eiendomsutviklere i Bergen kan forvente at den nye politiske plattformen legger til rette for økt aktivitet i bransjen. Dette er viktig i den tiden vi er inne i.  Med fokus på forenkling, effektivitet, og mer attraktive bolig- og arbeidsmuligheter, kan dette gjøre Bergen mer interessant og gi større muligheter for både investorer og innbyggere. Byrådets planer for byutvikling ser ut til å kunne bidra til økt vekst og utvikling i Bergen.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.