Hopp til hovedinnhold

Samboers rett til arv og uskifte

Har du sikret den du er glad i? 

Arveloven sikrer langt på vei ektefellers rett til uskifte og arv etter den andre ektefellen. Arveloven løser dessverre ikke på samme måte behovet for uskifte og arv for samboere, selv om samboerskap i dag er like vanlig som ekteskap. 

Dersom dere er samboere, er det derfor lurt å tenke over om dere bør opprette testament og/eller samboeravtale for å sikre dere selv og hverandre i fremtiden. Nedenfor skal vi beskrive i korte trekk reglene om arv og uskifte som gjelder for samboere. Det er en forutsetning at en må ha vært samboere på tidspunktet for dødsfallet.

Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen

Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har etter arveloven rett til en arv på fire ganger grunnbeløpet i folketrygden fra hverandre. Denne retten går foran barnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler. Grunnbeløpet er for tiden kr 118 620, og samlet utgjør samboerens arv kr 474 480.

Forutsetningen om at samboerne har, har hatt eller venter barn med arvelateren, er et krav som ikke gjelder for arv mellom ektefeller.

Vi kan tenke oss et tilfelle der avdøde etterlater seg samboer og to felles barn. Dersom avdøde eide verdier for 2 millioner kroner, har gjenlevende samboer etter arveloven rett til kr 474 480 i arv, mens de resterende verdier, kr 1 525 520 vil tilfalle de to barna med ½ hver.

En ektefelle har som utgangspunkt rett til å sitte i uskifte etter at den andre ektefellen har gått bort. Det innebærer at en ektefelle vil overta hele felleseiet og disponere dette. Fordelingen av arven etter førstavdøde ektefelle blir utsatt.

Samboere har også rett til en form for uskifte, men dette er også forbeholdt samboere som har, har hatt eller venter barn med avdøde. I tillegg er retten til uskifte begrenset sammenlignet med den rett som ektefeller har. Samboeren kan bare overta felles bolig, innbo, bil og fritidsbolig uskiftet. Dersom andre eiendeler skal overtas uskiftet av en samboer, må det fastsettes i testament eller de andre arvingene må gi samtykke.

Samboere uten barn

Samboere som ikke har, har hatt eller venter barn med hverandre, har ikke automatisk arverett etter loven. Dersom samboere i slike tilfeller vil arve hverandre, må det bestemmes i testament.

Hvis dette ikke blir gjort, vil det normalt være avdødes foreldre eller søsken som arver alt. Lengstlevende samboer vil ikke ha krav på arv. Dette kan gjøre at gjenlevende samboer må kjøpe ut førstavdødes arvinger, for eksempel for å beholde felles bolig.

Samboere som ikke har, har hatt eller venter barn sammen, har heller ikke rett til uskifte etter arveloven. I disse tilfellene bør samboerne i stedet vurdere å tilgodese hverandre ved arv gjennom testament.

Oppsummert

Oppsummert har dere som er samboere følgende rettigheter etter arveloven:

  • Dersom dere har, har hatt eller venter felles barn, har dere rett til arv etter hverandre oppad begrenset fire ganger grunnbeløpet i Folketrygden (totalt kr 474 480). Dere har rett til å sitte i uskifte med nærmere bestemte eiendeler. (Særkullsbarn må samtykke til uskifte).
  • Samboere som ikke har, hatt eller venter barn har ingen arverett etter hverandre, og har heller ikke rett til uskifte.
  • Dersom dere ønsker å begunstige hverandre med mer, må det opprettes testament.
  • I alle tilfeller kan det være lurt å opprette en samboeravtale som beskriver eierforholdet mellom samboerne, slik at dette er klart regulert for fremtiden.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!