Hopp til hovedinnhold

Anne Sloot Bjøru

Advokat

Anne er spesialisert i tvisteløsning og prosedyre og har erfaring med dette både som dommerfullmektig i tingretten og som advokat både for tingretten og lagmannsretten. 

Hun arbeider også med blant annet fast eiendom og arbeidsrett. 

Anne har også skrevet masteroppgave innenfor sivilprosess.

Praksisområder

  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Fast eiendom
  • Arbeidsliv

Arbeidserfaring

2023
Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2019 - 2023
Dommerfullmektig, Hordaland tingrett
2019 - 2019
Advokat, Ryger Advokatfirma AS
2017 - 2019
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma AS
2015 - 2017
Traineeopphold hos ulike advokatfirma og hos Innovasjon Norge i Shanghai
2014 - 2015
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
2009 - 2012
Skipsoffiser, Kystvakten/Sjøforsvaret

Utdannelse

2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2009
Befalsskolen i Sjøforsvaret, lederutdanning med spesialisering i navigasjon