Hopp til hovedinnhold

Endre Nåmdal

Partner / Advokat / Ph.D.

Endre arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, fast eiendom og selskapsrett. Han har særlig erfaring med ulike typer ansvarsforsikring, herunder profesjonsansvar for blant annet arkitekter og ingeniører. Endre bistår også private og næringsdrivende i reguleringssaker og saker etter plan- og bygningsloven.

Videre har Endre kompetanse innen miljørett, hvor han blant annet har erfaring fra saker med forurensningsansvar, arealforvaltning og jordvern. Han bistår aksjonærer, eiere og selskaper i forbindelse med opprettelse, kjøp og salg av selskap og aksjonærkonflikter.

Endre bistår sine klienter i hele spekteret, fra faglig rådgivning til forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett, samt en godkjent prøvesak for Høyesterett.

Praksisområder

  • Entreprise
  • Erstatning og forsikring
  • Fast eiendom
  • Selskapsrett og transaksjoner

Arbeidserfaring

2021
Advokat og partner, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2008 - 2020
Advokat, Advokatfirmaet Riisa & Co ANS
2006 - 2008
Dommerfullmektig, Hordaland tingrett
2006
Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2005 - 2006
Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2001 - 2005
Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2000 - 2001
Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Utdannelse

2008
Ph.D, Universitetet i Bergen
2000
Cand.jur., Universitetet i Bergen