Hopp til hovedinnhold

Hedda Austad Dale

Advokat

Hedda bistår kommersielle aktører, offentlige myndigheter og privatpersoner med problemstillinger knyttet til fast eiendom. Hun har spisskompetanse innenfor plan- og bygningsrett, da hun tidligere har jobbet som ansvarlig søker. Hedda kan bistå i alle faser av byggeprosjektet, og har blant annet erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner, merknader til og klager på byggesaker og reguleringsplaner, utarbeidelse av dispensasjonssøknader og fradelingssøknader.

Hedda har også erfaring med andre spørsmål knyttet til fast eiendom, slik som ved tvister knyttet til kjøp av bolig, naboforhold og husleie.

Praksisområder

  • Fast eiendom
  • Plan- og bygg

Arbeidserfaring

2024
Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2023 - 2024
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2020 - 2023
Jurist/rådgiver byggesak- og eiendomsrådgivning, Sweco Norge AS
2019 - 2020
Trainee og advokatfullmektig, HELP Forsikring
2018 - 2019
Saksbehandler, Jussformidlingen
2016 - 2017
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

Utdannelse

2021
Etterutdanning i spesialfaget Planrett, Universitetet i Bergen
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv

  • 2023 - d.d. Styremedlem Ung Eiendom Vest
  • 2019 Leder av Rettshjelpergruppen, Jussformidlingen
  • 2018 Fagansvarlig, Jussformidlingen