Hopp til hovedinnhold

Karsten Krüger Engedal

Partner / Advokat

Karsten arbeider med de fleste problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med fast eiendom og yter rådgivning både til private og offentlige parter. Han arbeider særlig med grunnerverv/ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og tvister vedrørende vegretter, grenser og andre nabosaker. 

Han bistår også kjøpere og selgere ved reklamasjonssaker og tvister om mangler ved fast eiendom. Han har svært omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Karsten gjennomfører også eiendomsoppgjør og har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling. Karsten bistår også ved skifte av dødsbo – arveoppgjør, og er fast offentlig bostyrer i dødsbo for Hordaland tingrett.

Praksisområder

  • Fast eiendom
  • Arv og familie
  • Plan- og bygg
  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Skjønn og ekspropriasjon

Arbeidserfaring

2016
Advokat og partner, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2012 - 2016
Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2003 - 2012
Politiadvokat, Hordaland politidistrikt
2002 - 2003
Politifullmektig, Helgeland politidistrikt

Utdannelse

2001
Cand. Jur., Universitetet i Bergen
2000
Foundations of Law, Law of Business Organisations, Human Rights Law og Public Interest Advocacy ved the University of Newcastle Australia.

Verv

  • 2016 – 2018 Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker
  • 2013 – 2018 Fast verge for Fylkesmannen i Hordaland