Hopp til hovedinnhold

Mari Brügger Villanger

Partner / Advokat

Mari arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hun har bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning. Hun har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle tvister i arbeidslivet. Hun har også omfattende erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser samt virksomhetsoverdragelser.

I tillegg arbeider Mari med fast eiendom, blant annet grunnerverv/ekspropriasjon. Hun har også særlig sikkerhetsstillelse til å foreta eiendomsoppgjør.

Mari har omfattende og bred erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag for både tingrett og lagmannsrett. Hun representerer offentlige parter, selskaper og privatpersoner.

Praksisområder

  • Arbeidsliv
  • Fast eiendom
  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Skjønn og ekspropriasjon
  • Eiendomsoppgjør

Arbeidserfaring

2024
Advokat og partner, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2019 - 2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2015 - 2019
Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2014 - 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2013 - 2014
Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
2010 - 2011
Saksbehandler, Jussformidlingen
2009 - 2010
Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Utdannelse

2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv

  • 2013-2017 Mekler, Konfliktrådet i Hordaland
  • 2011-2012 Leder av Rettshjelpsgruppen, Jussformidlingen