Hopp til hovedinnhold

Marita Dolores Leiva Mellingen

Senioradvokat

Marita har omfattende og allsidig prosedyreerfaring for ting- og lagmannsrett. Hun har særlig kompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett med blant annet ansvarssaker og erstatningsoppgjør i personskadesaker som gjelder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og voldsofferstatning.

Innen arbeidsretten bistår hun arbeidsgivere og ansatte med blant annet omstilling og nedbemanning, stillingsvernsaker, og etablering av eller endring i arbeidsforhold. Videre bistår hun også med arveoppgjør og i skiftesaker, herunder dødsbobehandling.

Marita bistår næringslivsklienter og privatpersoner innenfor de nevnte fag- og rettsområder med faglige råd, forhandlinger og utenrettslig tvisteløsning, samt prosedyre for domstolene.

Praksisområder

  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Erstatning og forsikring
  • Arbeidsliv
  • Arv og familie

Arbeidserfaring

2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2016 - 2022
Prosedyreadvokat, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
2009 - 2016
Politiadvokat, Vest Politidistrikt
2007 - 2009
Dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer, Hordaland Tingrett
2003 - 2005
Saksbehandler, Jussformidlingen

Utdannelse

2006
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2003
Internasjonal offentligrett, internasjonale menneskerettigheter, Universidad de Córdoba
2016
Videreutdanning i etterforskning, funksjonsrettet etterforskningsledelse for etterforskningsledere, Politihøgskolen
2014
Organisasjonspsykologi, organisasjonsteori, Norges Handelshøyskole