Hopp til hovedinnhold

Petter Randa Bøe

Senioradvokat

Petter bistår både kommersielle aktører, offentlige myndigheter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger vedrørende fast eiendom. Han har gjennom mange år særlig bistått kommersielle eiendomsutviklere med kjøp, salg og utvikling av flere store
utviklings- og transformasjonsprosjekter. 

Petter har bred erfaring med eiendomstransaksjoner og bistår med utarbeidelse av tilbud/term sheet, due dilligence og utarbeidelse av kjøpekontrakter – herunder tomtekjøpsavtaler, opsjonsavtaler og aksjekjøpsavtaler for kjøp og salg av
eiendomsselskaper. 

Han har også spisskompetanse innenfor plan- og bygningsrett og kan bistå i alle ledd av et utviklingsprosjekt – fra regulering til byggesaksbehandling, dispensasjonssaker, klagesaker og ulovlighetsoppfølging. Han har også erfaring med gjennomføring av arealplaner, herunder grunnerverv og fremforhandling av utbyggingsavtaler med offentlige myndigheter. 

Petter bistår også med løpende rådgivning innenfor alminnelig kontraktsrett relatert til fast eiendom, entreprise, næringsleie, tingsrett og alminnelig forvaltningsrett.


Praksisområder

  • Fast eiendom
  • Plan- og bygg
  • Selskapsrett og transaksjoner
  • Forretningsjus

Arbeidserfaring

2021
Senioradvokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2019 - 2020
Advokat, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2017 - 2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2016 - 2017
Juridisk rådgiver, Arbeidstilsynet
2014 - 2016
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2011 - 2013
Arbeidsgruppeleder, Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Utdannelse

2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen