Hopp til hovedinnhold

Et av Bergens største utbyggingsprosjekt

Advokatfirmaet Kyrre bistår Marin Eiendomsutvikling i transaksjonen og i den videre utvikling av 1000 nye boliger, næring og kultur i Verftsbyen Laxevaag.

Les mer om Verftsbyen Laxevaag

På det gamle verftsområdet på Laksevåg skal det de neste årene utvikles 1000 nye boliger, kulturscener, flerbrukshall og næringsaktiviteter. Det skal bygges en ny, attraktiv bydel.

Interessen fra aktører som ønsker å ta del i utviklingen, har derfor vært stor, og Marin Eiendomsutvikling har over lengre tid vært i dialog med flere aktuelle selskaper og grupperinger. 

Etter en grundig prosess falt valget på Fredensborg Bolig. Partene har etablert et felles (50/50) selskap som vil stå for utviklingen av Verftsbyen Laxevaag.

Jakob Chr. Christensen

Partner i Advokatfirmaet Kyrre

Slike prosesser er alltid kompliserte, men størrelsen og tidshorisonten som Verftsbyen Laxevaag skal utvikles over, har gjort denne prosessen spesielt krevende. 


Det har krevd spesialisert juridisk kompetanse for å komme i mål.

Advokatfirmaet Kyrre er både juridisk og strategisk rådgiver for sine klienter. Selskapet har lang erfaring med kompliserte prosesser og har over tid opparbeidet seg solid kompetanse på kjøp og salg av utviklingseiendommer.

– Slike transaksjoner skiller seg betydelig fra omsetning av ferdig utviklede kontoreiendommer, hvor det hovedsakelig er leieinntekter og beliggenhet som avgjør prisen. Utviklingsprosjekter som dette krever en bred tilnærming og grundig kompetanse på flere juridiske fagområder, sier Christensen.

Han forteller at de i den konkrete transaksjonen blant annet har vært innom både kommunale planprosesser, selskapsrett, skatt og avgift, entreprise og fast eiendom.

– Det er veldig mange forhold som skal vurderes og hensyntas. Vi er stolte over å ha noen svært gode hoder innenfor disse fagområde blant våre egne medarbeidere, og vi har derfor kunnet håndtert hele prosessen med egne ressurser, sier Christensen.

Andreas Hovden

Andreas Hovden

Administrerende direktør i Marin Eiendomsutvikling

Kyrres løsningsorienterte og erfarne advokater hjalp oss til å raskt finne frem en god løsning som alle parter var fornøyde med. 


Det er nødvendig å beherske en rekke fagområder fordi en god og robust avtale må håndtere alle risikomomentene som kan oppstå i både utviklingsfasen og byggefasen.

Hovden understreker at en god avtale mellom partene er viktig fordi den legger rammeverket for det videre utviklingsarbeidet.

– Både Marin Eiendomsutvikling, Fredensborg Bolig og deres rådgivere, har hele tiden vist stor vilje til å ville komme i mål med forhandlingene. Det har gjort prosessen smidig, vennlig og konstruktiv, noe som er viktig for et godt resultat, men også for det fremtidige samarbeidet om utviklingen av prosjektet, sier Christensen.

Utviklingsprosjektet, Verftsbyen Laxevaag, samsvarer med Bergen kommunes plan om økt boligbygging og utvidelse av sentrum. Avtalepartene ønsker at Verftsbyen Laxevaag utvikles med variert arkitektur og en god beboersammensetning, og at sosiale soner, næringsvirksomhet og kulturtilbud skal være med å bidra til høy bokvalitet. 

Partene håper på byggestart i 2026.

Øvrige advokater som bistår i prosjektet