Hopp til hovedinnhold

Nytt styremedlem i Ung Eiendom Vest fra Advokatfirmaet Kyrre

Advokatfullmektig Hedda har blitt valgt inn i styret i Ung Eiendom Vest (UEV). Sammen med resten av styret skal hun jobbe med å planlegge og arrangere faglige og sosiale arrangementer for de under 40 år som arbeider i eiendomsbransjen i Vestland.

Les mer om Hedda her

Jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet med å arrangere treff, konferanser, frokostmøter m.m. for medlemsmassen til UEV. Som styremedlem vil jeg bidra til å opprettholde og videreføre et viktig faglig og sosialt tilbud for unge i eiendomsbransjen i Vestland. Jeg er sikker på at jeg, sammen med en fremoverlent og fin gjeng i styret, vil arrangere treff som gir medlemmene våre faglig påfyll i form av spennende foredragsholdere og tema, i en uformell setting der man også kan bli kjent med andre i bransjen.

Om Ung Eiendom Vest

Ung Eiendom Vest er en ideell organisasjon med formål om å skape en relevant og ledende samlingsplass for unge som arbeider i eiendomsbransjen i Vestland. UEV arrangerer treff, konferanser, frokostmøter m.m. om faglige relevante og fremtidsrettede tema.

UEV skal arbeide for å bedre forståelse for ulike parters roller og ansvar innenfor by- og eiendomsutvikling, herunder både private og offentlige parter. Organisasjonen skal bidra til at medlemmer er oppdatert om regulatoriske, økonomiske og tekniske nyhet er relatert til eiendomsbransjen.