Vi kan bistå deg på følgende områder:

arb

Alminnelig forretningsjus, skatterett og selskapsrett

sign

Arbeidsrett

ekspr

Ekspropriasjon og skjønn

fam

Familie, arv & skifte

eiendom

Fast eiendom

arv

Gjeldsforhandling og konkurs

gdpr

Immaterialrett

legat

Legatbestyrelse

off

Offentlig rett/Forvaltningsrett

sikker

Personvern og GDPR

fag

Prosedyre

Ta kontakt i dag

Ønsker du bistand fra en advokat i vårt firma?